Κατηγορίες

ΚΑΛΩΔΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΑ

Καλώδια όλων των τύπων (HDMI, SCART, VGA, Τηλεφωνικά, Δικτύου, USB, Οπτικές ίνες) για τη διασύνδεση οικιακών συσκευών.